Leo Groote Instituut samen verder met Condigne!

Leo Groote Instituut samen verder met Condigne!

Per 1 januari 2015 is het Leo Groote Instituut (www.leogroote.nl) onderdeel geworden van Condigne B.V. Al sinds 1 januari 2014 is Max van Leeuwen – founder van het Leo Groote Instituut – één van de founding fathers en partner van Condigne.  Met de overname van het Leo Groote Instituut door Condigne B.V. worden alle activiteiten onder dezelfde naam uitgevoerd.

Met Condigne B.V., regisseurs van de verandering, richten we ons vooral op het uitvoeren van programma- en projectmanagement, waarbij ICT een grote rol speelt. Van begin tot eind, van afdeling tot gehele keten, wij weten het in goede banen te leiden. We hechten daarbij veel waarde aan het werken binnen budget, binnen de planning en met het bereiken van het vooraf verwachte resultaat, omdat we graag een tien willen halen!

En hoe past het Leo Groote Instituut daar dan in? Heel eenvoudig: met dezelfde doelstellingen ook werken als regisseur van de verandering. Het mag in veel gevallen om andere klanten, projecten en onderwerpen gaan, maar ook bij het Leo Groote Instituut staat verandering en innovatie centraal.  Door het samengaan van beide organisaties worden wederzijds de netwerken vergroot, kan nog meer gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring en worden mogelijkheden geschapen voor nog meer synergie. Kortom een uitstekende ontwikkeling voor zowel Condigne als het Leo Groote Instituut.