Hot news: Digi Doc 2.0

Hot news: Digi Doc 2.0

Digi Doc is dè database van de NPO waar journalisten en nieuwsredacties van alle omroepen gebruik van maken. Hierin worden alle nieuwsberichten uit kranten, nieuwsbladen en tijdschriften verzameld. Daarnaast worden ook artikelen verzameld via de verschillende online platforms die nieuws en artikelen verspreiden.
Digi Doc maakt gebruik van slimme zoekalgoritmes, zodat de gebruikers precies dat nieuws krijgen aangeboden dat bij hun persoonlijke voorkeuren past. Bij het project Digi Doc, waar Condigne een belangrijke rol in heeft gespeeld, werd de nieuwste versie 2.0 geïmplementeerd, met daarin nieuwe features die de persoonlijke voorkeuren van de gebruikers nog beter ondersteunen. Een typische Condigne opdracht, omdat het om 100 % kwaliteitszorg in de ICT gaat.

Om een wat duidelijker beeld te schetsen van de rol die Condigne in het project gespeeld heeft moeten we eerst terug naar de ervaringen van de NPO met voorgaande implementaties. Bij de vorige release was er veel misgegaan. Testen werden vooral uitgevoerd op het niveau ‘proberen of iets werkt’. Er was niet voldoende nagedacht over de implementatie en performance- en loadtesten waren nog nooit gedaan. Condigne heeft daarom een plan opgesteld om het testen en implementeren soepel te laten verlopen om zo een optimale kwaliteit te garanderen. In dit plan wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten die met de introductie van een nieuwe release te maken hebben. Allereerst is er een vooronderzoek gedaan naar de verbeteringen die aangebracht kunnen worden voor het borgen van de kwaliteit. Er is meegekeken in de keuken van de leverancier voor het professionaliseren van de ontwerpen en requirements. Ook zijn de gebruikers opgeleid in wat en hoe te testen. De eerste daarbij behorende set functionele testscripts zijn door Condigne opgesteld en vervolgens zijn de gebruikers ook begeleid bij het uitvoeren van die testscripts. Ten slotte zijn de requirements voor de performance- en loadtesten opgesteld.

Een van de hoogtepunten van het project was het enthousiasme van de gebruikers bij het zien, doorgronden en begrijpen van de testscripts. Zij konden er heel nauwgezet mee aan de slag en waardeerden de scripts enorm. Ook de bugs die de testers vonden gaf hen een mooie glimlach op het gezicht en toverden daarmee ook bij ons een glimlach op het gezicht. De tevredenheid over de gevolgde route was zo groot dat de gekozen aanpak van Condigne nu de standaardaanpak is geworden. Het project was klaar nadat alle betrokken gebruikers hun fiat hadden gegeven en er gezamenlijk tot een GO werd besloten. De implementatie is daarmee uiteindelijk heel rustig verlopen.

Toch zijn er voor onze klant èn voor ons weer een heleboel leerpunten op ons pad gekomen. Ondanks dat de opdrachtgever ons letterlijk een 9 als waarderingscijfer heeft gegeven, moeten we kritisch blijven en leren van de ervaringen die we hebben. Zo kwam de relatie met de leverancier onder druk te staan door meer aandacht voor de kwaliteit van hun product. Door de flinke stroom feedback van de gebruikers – dat leveren de testscripts nu eenmaal op –  veranderde de houding van informeel naar formeel. Tijdens een paar intensieve gesprekken en wat extra aandacht voor cross-platformtesten door gebruikers is deze houding weer veranderd in meewerkend en gericht op een gezamenlijk goed resultaat. Grote doelen bereik je immers alleen maar samen.

Uiteindelijk is het zeker een project geworden waar we als Condigne trots op zijn. De geslaagde implementatie, het enthousiasme van de gebruikers nu ze meer begrip hebben van (en voor) testen, het ook begrijpen en zelfs zelf scripts toevoegen, maken dat zowel klant als wij tevreden zijn met het resultaat. En dat heeft zich al bewezen op het moment van terugvragen voor een nieuwe uitdagende klus. Wordt vervolgd!