Ook zelf innoveren (Max van Leeuwen)

Ook zelf innoveren

Verandering, dat is onze business. Vooral verandering van en bij anderen, daar kunnen we over mee praten. Dagelijks gaan we naar het werk om veranderingen te schrijven, te organiseren, voor te bereiden, te bespreken en te beargumenteren. Klanten waarde­ren dat, accepteren dat ook. Gebruiken ons soms ook om binnen het bedrijf veranderingen voor elkaar te krijgen.

Consultants, veranderen voor anderen, maar hoe zit het met onszelf? Gelukkig zijn wij ook gewone mensen en hebben dus net zo veel moeite met veran­deringen als die onszelf betreffen. Ook wij vinden het vaak goed zoals het is en zelfs al gaat het niet helemaal naar wens, veranderingen geven onzekerheden en kunnen dus bedreigend zijn.

Maar hoe kun je nou verandering aan an­deren verkopen, als je zelf niet weet hoe er mee om te gaan? Hoe kan je anderen duidelijk maken dat veranderingen een hoop moge­lijkheden bieden, terwijl je zelf je eigen kansen niet kunt of wilt zien? Het zou verplichte stof moeten zijn voor alle consultants. Blijven veran­deren, altijd kansen zien, pragmatisch te werk gaan, positief naar ontwikkelingen kijken en er iets mee doen. Daarmee kun­nen we anderen inspireren. Daarmee moe­ten we ons werk verkopen.

Gelukkig is er aan verandering in ons be­drijf geen gebrek. De komende jaren staan we voor een enorme uitdaging. Laten we samen al die kansen aangrijpen om elk nog beter ons werk uit te voeren, zonder alle mogelijke bedreigingen op de voorgrond te plaatsen.

Max van Leeuwen, april 2016